keskiviikko 23. marraskuuta 2016

Joulujuhla

 Lähetyspiiri jää joululomalle ja sitä ennen vietämme joulujuhlaa täällä Boråsissa.

 HÄN TULEE!
Tulemme kirkkovuodessamme adventtiaikaan. Adventti tulee Suomen kieleen latinankielisestä sanasta adventus, joka tarkoittaa tulemista. 
Kirkkovuoden terminologiassa adventti viittaa Jeesuksen tulemiseen. Löydämme siihen Raamatusta neljä perspektiiviä: 
  1. Hän on tuleva
  2. Hän on tullut
  3. Hän tulee, ja
  4. Hän on tuleva takaisin. 
Lähdemme nyt tutkistelemaan Vapahtajamme tulemista näistä näkökulmista. 
Hän on tuleva
Ensimmäinen näkökulmamme on: Hän on tuleva. 
Vanhasta testamentista löytyy lukuisa joukko Messias-profetioita. Yksi niistä on kirjoitettuna Jesajan kirjan 7. luvussa: ”…Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimeksi Immanuel” (Jes. 7: 14). Tässä on lupaus Jeesus Vapahtajan syntymästä! Messias on tuleva. Hän syntyy Neitsyestä, ja Hän on Immanuel, joka tarkoittaa ’Jumala meidän kanssamme’. Jumala lupaa antaa kansalleen Messiaan, jonka persoonassa Hän itse on kansansa keskellä! Ihmeellinen lupaus, johon hurskaat vanhan liiton uskovat kiinnittivät silmänsä läpi vuosisatojen. Hän on tuleva. 
Vanhan testamentin lupausten täyttyminen niveltyy adventtiajan pyhistä erityisesti 4. adventtisunnuntaihin. Päivän aihe on Suomen kirkossa ”Herran syntymä on lähellä”, ja kaikkien kolmen vuosikerran mukainen evankeliumiteksti sisältää viittauksen kuulemaamme Jesajan profetiaan. Näkökulmalla on yhtymäkohtia myös 1. adventtisunnuntaihin, jonka aihe on ”Kuninkaasi tulee nöyränä”. 
Hän on tullut
Tästä tulemme toiseen perspektiiviimme, joka kuuluu: Hän on tullut. 
Tämän totuuden kuulivat ensimmäisinä paimenet, kun enkeli kuulutti heille: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.” (Luuk. 2: 10-11.) Vanhan testamentin lupaukset ovat täyttyneet. Vapahtaja on tullut! Hän on tullut Vapahtamaan kansansa sen synneistä. Juuri siksi Häntä kutsutaan Vapahtajaksi. Betlehemin seimestä Kristuksen tie kulki ristille. Hän syntyi sovittaakseen kaikkien ihmisten kaikki synnit. Hänen kärsimyksensä ja ristinkuolemansa tähden Jumala armahti koko ihmiskunnan. Siksi Sinäkin saat uskoa syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja Veressä! Vapahtaja on tullut! 
Tämä näkökulma Herramme tulemiseen omaa yhtymäkohtia 3. adventtisunnuntaihin.
Sen aihe Suomen kirkossa - ”Tehkää tie Kuninkaalle” - viittaa Johannes kastajaan ja hänen toimintaansa. Johannes julisti, että Vapahtaja on tullut – tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi! 
Erityisesti Vapahtajan syntymää juhlitaan tietysti jouluna, johon adventtiaika paastoineen meitä osaltaan valmistaa. Jouluna kumarrumme Jeesuksen seimen äärelle ja laulamme enkelten kanssa: ”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa” (Luuk. 2: 14). 
Hän tulee 
Kolmanneksi käsittelemme näkökulmaa ”Hän tulee”. Jeesus tulee keskellemme tänäänkin Sanassaan ja Sakramenteissaan. Jumalan Sana ja näkyvää Sanaa olevat Sakramentit ovat armonvälineitä. Niissä Jumala on läsnä ja lahjoittaa meille anteeksiantamuksen ja elämän. 
Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 6. luvussa: ”Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä.” (Joh. 6: 63). Jumalan Sana on täynnä Pyhää Henkeä ja elämää! Ja Sakramenteissa tuo Sana yhtyy aineeseen. Siksi kastevesi on armoa tulviva uudensyntisen peso. Siksi ehtoollisleipä on Jeesuksen Ruumis ja -viini Hänen Verensä.
Armonvälineiden yhteydessä olet iankaikkisen elämän lähteillä. Riennä siis usein sanankuuloon ja ehtoollispöytään. Sanassa ja Sakramenteissa Herramme tulee keskellemme.
Kolmas perspektiivi voidaan liittää 1. adventtisunnuntaihin. Sen evankeliumitekstit kuvaavat, kuinka Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin. Armonvälineissä Kristus tulee keskellemme yhtä todellisesti kuin Hän ratsasti kansansa keskelle Jerusalemissa. Hän ei tänäänkään tule loistossaan vaan nöyrästi, verhoutuneena Sanaan, kasteveteen, leipään ja viiniin. 
Hän on tuleva takaisin  Mutta kerran Hän palaa kunniassaan. Se on neljäs perspektiivimme. Kun Jeesus oli noussut taivaaseen, enkelit sanoivat opetuslapsille: ”Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän” (Apt. 1: 11). Jeesus on tuleva takaisin. 
Meidän historiamme päättyy Hänen paluuseensa. Silloin Jumala tuomitsee kaikki ihmiset ja antaa omilleen iankaikkisen taivasten valtakunnan. Sinne saat Jeesukseen uskovana olla matkalla. 
Taivas on jotakin sanomattoman suurta. Siellä ei ole mitään pahaa eikä kuormittavaa. Pysähdyhän oikein pohtimaan sitä. Taivaassa kaikki, mikä täällä painaa, on poissa. Tämä totuus puetaan Ilmestyskirjassa sanoiksi näin: ”Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi: ’Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan. Ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on
kadonnut.’” (Ilm. 21: 1-4.) Taivaassa saat täydellisen ilon, rauhan ja levon. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on
Neljäs näkökulmamme on identtinen Suomen kirkkovuoden 2. adventtisunnuntain teeman kanssa; se on ”Kuninkaasi tulee kunniassa”. 
Olkoon adventtiaika Sinullekin vastaanottamisen ja valmistautumisen aikaa. Saat ottaa vastaan Herrasi, kun Hän saapuu luoksesi Sanassaan ja Sakramenteissaan.  Ja vastaanottamalla Hänet uskossa valmistaudut juhlimaan lupausten täyttymistä eli Vapahtajasi syntymäjuhlaa ja kohtaamaan Hänet, kun Hän palaa kunniassaan.Lähetysrenkaan yhteyshenkilö: Teemu Haataja, 

Siunattua adventtiaikaa ja joulua! 
Tätä toivotamme kaikille  !